Pågående prosjekter

Når Industribygg utvikler eiendommer, enten alene eller sammen med andre, gjør vi det med stor fokus på langsiktighet og bærekraft.

  • Testhall - tilbygg

    Vi bygger på dagens testhall 150 kvm for vår leietaker NTNU

  • Farverikvartalet

    Mer informasjon om dette kan du finne her.