Industribygg Gjøvik AS er Gjøvik kommunes verktøy for realisering av prosjekter innen nærings - samfunnsutvikling som har utgangspunkt i eiendom

Dette betyr at virksomheten vil kunne omfatte:

  • Eiendomsprosjekter som ikke er formålbygg for kommunal virksomhet
  • Næringsbygg , kjøp og utvikling av tomter til ulike formål
  • Egne prosjekter eller sammen med andre aktører i eiendomsbransjen
  • Mulighet for eie aksjer i andre selskaper
  • Drift av egen eiendomsportefølje og mulighet for å påta seg drift av eiendommer som eies sammen med andre