Eiendommer
Brennerigata 1

Leietakere: Gjøvik kommune og Vitensenteret
Byggeår: 1993
Areal: 3919 m2

Fautvegen 20

Leietaker: Nr 1 Trykk AS
Byggeår: 2011
Areal: 18.078,6 m2

Gjøvik rådhus, Kaufeldts plass 1

Leietaker: Gjøvik kommune
Byggeår: 1977
Areal: 14.500 m2

Hans Mustadsgate 31

Leietaker: Evry, HDO, Mjøskirurgene
Byggeår: 1994
Areal: 4473,3 m2

Inngangsparti Gjøvikhallen
Leietaker: Gjøvik gård
Byggeår: 1998
Areal: 165 m2
Studievegen 15
Hovedleietaker: Gjøvik læringssenter, Gjøvik Internasjonale Skole
Byggeår: 1990
Areal: 2173 m2
Studievegen 16

Leietaker: EAB - Enginering AS,
Dolphitech AS,
Industribygg Gjøvik AS
Byggeår: 2014
Areal: 3729 m2

Studievegen 17

Leietaker: Gjøvik Internasjonale Skole

Byggeår: 2015

Areal: 1720m2

Studievegen 5
Leietaker: Statped, Gitek
Byggeår: 1990
Areal: 2843 m2
Studievegen 7
Leietaker: Gjøvik Læringssenter, Innlandet revisjon, Høyskolen for Yrkesfag
Byggeår: 1990
Areal: 1554 m2
Teknologivegen 20
Leietaker: NTNU
Byggeår: 1993
Areal: 2138 m2
Teknologivegen 22 og 24
Hovedleietaker: NTNU
Byggeår:1993
Areal: 5626,3 m3